Digitalna elektronika je našla najveću moguću primenu u svim oblastima ljudskog života. Poznavanje osnovnih prinicipa elemenata digitalne elektronike je suština ovog predmeta. Poznavajući te principe moguće je razumeti i složenija kola koja su izvedena na osnovu elemenata digitalne elektronike kao što su: logička kola, flip flopovi, brojači, registri, koderi i dekoderi, aritmetička kola, memorije. Ovaj deo sajta namenjen je pre svega učenicima Elektrotehničkih škola – tehničarima računara ali i drugim učenicima koji u svojim programima proučavaju digitalnu elektroniku. U tesnoj sprezi sa ovim delom je i deo sajta PC interfejsi gde su dati primeri programski kontrolisanih uređaja. Takođe su dati i zadaci iz pojedinih delova kao i primeri praktičnih vežbi.

Nadam se da će ovo doprineti boljem razumevanja učenika predmeta digitalna elektronika.

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2005 Milanović Vojo
All right reserved