Mikroprocesore a pre svega Intelov I8086 imaju u svojim programima učenici Elektrotehničkih škola. Pored proučavanja arhitekture različitih mikroprocesora uči se i asembler za I8086 sa osnovnim principima programiranja. Sam po sebi asembler je težak jezik a naručito za nivo učenika u srednjoj školi. Zbog toga sam nastojao da na prostijim primerima programa učenici nauče njegove glavne prinicipe.

Nadam se da će ovo doprineti boljem razumevanja učenika predmeta Mikroprocesori.

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2005 Milanović Vojo
All right reserved