Vežbe iz predmeta Mikroprocesori urađene se u Makroasembleru. Neke od tih vežbi moguće je da preuzmete klikom na označeno polje u arhivi.

Rb

Naziv vežbe

Arhiva

1.

Rad sa makro asemblerom. Opšti oblik asemblerskog programa

-----

2.

Predstavljanje brojeva u asembleru

-----

3.

Približno nalaženje kvadratnog korena celog broja

-----

4.

Logičke instrukcije asemblera

-----

5.

Rad sa niskama i upotreba sistemskog prekida 21H

-----

6.

Sabiranje nepakovanih decimalnih brojeva

Vezba6.pdf

7.

Premeštanje memorijskog bloka

----

8.

Prekidi tastature. Očitavanje statusa tastature

Vezba8.pdf

9.

Traženje najvećeg i najmanjeg člana niza

-----

10.

Konverzija brojeva unetih kao niske iz decimalnog i oktalnog u binarni sistem

-----

11.

Instrukcije pomeranja i rotacije

-----

12.

Tabela vidljivih ASCII kodova

-----

13.

Instrukcije za rad sa niskama

-----

14.

Upravljanje interfejsom na paralelnom portu

-----

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2005 Milanović Vojo
All right reserved