TRAŽENJE NAJVEĆEG ČLANA NIZA

   Izgled forme rešenja ovog zadataka prikazan je na donjoj slici.

   Forma koristi standardne komponente Label, Edit i Button kao i komponentu Memo u koju se unose članovi niza.

   Glavni deo koda ovog programa je sledeći:

.
.
procedure TForm1.Ponisti(Sender: TObject);
Var i: integer;
begin
For i:=1 To 100 Do
a[i]:=0;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
max,i,j,n,gr: integer;
s: string;
begin
For i:=0 To 9 Do
Begin
s:=Memo1.Lines[i];
Val(s,n,gr); j:=i+1;
If gr = 0 Then a[j]:=StrToInt(Memo1.Lines[i]);
End;
max:=a[1];
For i:=1 To 10 Do
If a[i] > max Then max:=a[i];
Edit1.Text:=IntToStr(max);
end;

end.

 

   Objasniti ćemo glavne karakteristike ovog programa:

  • Na nivou formu na događaju OnActivate definisana je procedura Ponisti u kojoj se svim članovima niza dodeli vrednost 0.
  • U proceduri Button1Click ispitujemo jedan po jedan uneseni elemenz niza iz Memo komponente da li je numerički pa ako jeste pridružimo tu vrednost odgovarajućem članu niza. Nako učitavanja svih elemenata niza sledi pronalaženje najvećeg člana niza. Predviđeno je da uneseni niz ima 10 članova.

 Kompletan kod programa možete preuzeti ovde.http://vojo.milanovic.org
© Copyright, 2005, Milanovic Vojo
All Rights Reserved.