Na ovoj stanici možete naći zadatke iz pojedinih oblasti Digitalne elektronike. Mogu se preuzeti samo oni zadaci koji su naznačeni u arhivi.

Ažurirano sa novim zadacima 4.12.2004. godine.

Rb

Oblast

Arhiva

1.

Brojni sistemi i kodovi

Digzad1.pdf

2.

Bulova prekidačka algebra i logička kola

Digzad2.pdf

3.

Flip flopovi, aritmetička kola

Digzad3.pdf

4.

Brojači i registri

-----

5.

Koderi i dekoderi

-----

6.

Memorije, PLA strukture

-----

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2005 Milanović Vojo
All right reserved