Description: Description: E:\BACKUP\VAZNO\Disk-D\sredskol\Radioamater\Internet\8-bitAD.jpg

Description: Description: adc8-sema

 

        Poznavanje portova PC računara svakako je važno kako bi mogli da uradimo različite vrste interfejsa koji su nam potrebni. Neophodno je poznavanje signala i način organizicaje tih portova. Urađeni interfejsi moraju se programski podržati kako bi njihova funkcija bila ostvarena. Ovo je pokušaj da razumete osnovne portove i njihovu organizaciju sa primerima programa koji su urađeni u Visual Basicu. Za svaku vrstu porta obrađeni su prosti interfejsi sa primerima programa. Ti prosti interfejsi su dovoljni da bi razumeli njihovu hardversku organizaciju kao i programsku podršku.

         Robotika kao jedna često zastupljena oblast u svetu i sve više ima primenu i kod nas naručito u industriji. Poznavanje principa interfejsa omogućiće nam da napravimo proste robote koji su programski podržani.

         Nadam se da će ova oblast privući pažnju učenika i studenata kako bi im osim programiranje koje isključivo danas koriste, privukli pažnju i interfejsi na kojima je moguće pratiti izvršenja programskih komandi.

Kako je C# danas vrlo popularan programski jezik autor je izdao knjigu:

 

         Knjiga "Programiranje interfejsa u C#-u" čiji sadržaj mođete videti ovde i naručiti.

 

Programiranje u drugim programskim jezicima  kao što su Visual Basic, C, Delphi... obrađeno je u knjizi:

 

         Knjiga "PC INTERFEJSI" detaljno obrađuje portove PC računara, čiji sadržaj mođete vidjeti ovde.

 

 

 

Description: Description: glavna_strana

http://vojo.milanovic.org
© Copyright, 2012 Milanović Vojo

All Rights Reserved.